Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Simchat Tora

Pasibaigus Sukot, 22 tišriaus yra švenčiama Simchat Tora (Toros džiaugsmas). Tai duoklė, kuri atiduodama Torai, ir kaip svarbiausiam judaizmo tekstui, ir kaip relikvijai, šventam objektui. Šventė mena Toros gavimą dykumoje; šis įvykis žydų bendruomenę įtvirtino kaip „Knygos tautą“. Žydo gyvenime visi svarbiausi įvykiai - religinė pilnametystė (13 metų), vestuvės, kūdikio gimimas ir vardo suteikimas, artimo žmogaus mirties metinės - pažymimi sinagogoje jį kviečiant skaityti Torą. Šie ritualai atskleidžia, jog visas žydo gyvenimas yra įprasmintas Toros įstatymu. Sinagogoje saugomi Toros ritinėliai yra puošiami brangių audeklų įdėklais, karūnomis, sidabriniais ir paauksuotais skydais. Jų medinės ritės, kurios yra vadinamos bibline Toros metafora – ec chajim („gyvenimo medis“), yra puošiamos išpjaustinėtais metaliniais bumbulais ir varpeliais. Skaitantis Torą stovi ant pakylos - bima, o eilutes vedžioja specialia lazdele, kad ritinėlio neliestų rankomis. Netinkantys skaitymui ar sugadinti ritinėliai nėra išmetami, o sudedami specialiai tam skirtoje sinagogos vietoje – genizoje arba palaidojami žydų kapinėse.

Simchat Tora šventės metu išreiškiama bendruomenės meilė ir pagarba Toros knygai. Svarbus šventės akcentas – Penkiaknygės metinio ciklo skaitymo užbaigimas. Viešojo Toros skaitymo tradicija yra atėjusi iš 6 a.pr.Kr. Anuomet Penkiaknygės tekstas buvo padalintas į 54 skyrius, remiantis savaičių skaičiumi metuose. Vakare, prieš prasidedant Simchat Tora šventei, ceremonijos vadovas, vadinamas chatan ha- Tora („Toros jaunikis“), perskaito paskutinį skyrių, neperskaitytas palikdamas keletą paskutiniųjų eilučių; taip simboliškai paliekamas ne iki galo užbaigtas metinis ciklas. Ryte kitas vedėjas chatan berešit („Skyriaus pradžios jaunikis“) paskutinį Penkiaknygės skyrių perskaito iki galo ir iš karto po jos – pirmąjį savaitės skyrių, t.y. tuojau po senojo užbaigimo pradeda naują skaitymo skyrių; taip pabrėžiamas nenutrūkstamas Šv. Rašto studijavimo procesas ir nuolatinis jo buvimas bendruomenės gyvenime. Po vakarinio skaitymo iš aron kodeš išimamas visas Toros ritinėlis ir su juo pradedama iškilminga procesija sinagogoje ir aplink ją – hakafot, taip pat ir šokiai su ritinėliais. Hakafot ceremonija vyksta ir ryte. Paskui ritinėlius nešančius vyrus eina moterys ir vaikai; visi jie siekia ritinėlį paliesti ar jį pabučiuoti. Vaikams yra dalijami saldumynai ir vėliavėlės, kurios simbolizuoja 12 Izraelio genčių. Vaikams ir paaugliams Simchat Tora ritualas yra ypač svarbus – skaitant pirmąjį skyrių jie yra kviečiami prie Toros. Visi vaikai užlipa ant bimos, kur juos apjuosia vienu talitu.

 

2008-01-23
Žmonės
Sidnis Šachnovas

Gimė Kaune 1933 m., buvo Kauno gete, paskutinius metus iki jo likvidavimo slapstėsi. 1950 m. išvyko į JAV, nuo 1954 m. – kariuomenėje. Pradėjęs kario karjerą eiliniu, baigė ją generolu majoru ir labai garbingu specialiųjų pajėgų, žinomų kaip žaliosios beretės, vadu. Po Vietnamo karo, kuris gerokai demoralizavo ir dehumanizavo JAV kariuomenę, generolas Šachnovas sugebėjo atkurti dorovę specialiosiose pajėgose. Į atsargą generolas išėjo 1994 m.

Ar žinote kad...?

Kai kurie tikintys žydai tiki, kad per Jom Kipūro (atgailavimo) šventę iškėlus ir palaikius virš galvos vištą ir sukalbėjus specialią maldą, visos žmogaus nuodemės pereina į paukštį.