Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Kahalas Carinėje Rusijoje

Rusijos Imperija ženkliai skyrėsi nuo Lietuvos-Lenkijos valstybės savo teisine ir socialine sąranga. Kahalo institucijos išlaikymas ir toliau buvo vienu svarbiausių Rusijos imperijos politikos žydų atžvilgiu bruožų. Pirmasis 1804 m. Žydų statute vienintelė teisinė naujovė buvo teorinis leidimas žydams studijuoti įvairaus lygio ne žydiškose mokymo įstaigose. Nuo 1827 m. kahalas tapo atsakingu ir už rekrūtų prievolės įgyvendinimą. Iki šio sprendimo žydai vietoje karinės tarnybos mokėjo tam tikrą mokestį. Dėl rekrūtų prievolės susilpnėjo žydų bendruomenės elito (rabinų, tradiciškai kahalus kontroliuojančių šeimų) saitai su paprastais bendruomenės nariais.

1844 m. kahalo institucija buvo formaliai panaikinta, tačiau ji veikė ir toliau, valstybės atžvilgiu nelegaliai: žydų bendruomenės ir toliau per kahalą mokėjo mokesčius, siuntė rekrūtus į kariuomenę. Panaikinus kahalą į viešos politikos areną kovai dėl žydų teisių išėjo publicistai, turtingi žydų pirkliai, rašę peticijas ir siekę lygių su kitais pavaldiniais teisių žydams. Oficiali retorika nukreipta prieš kahalą sudarė neatsiejamą anisemitinės propagandos Rusijos visuomenėje dalį. Nors daugeliui žydų kahalas išliko tradicionalizmo sinonimu, bendruomenė neatpažįstamai pasikeitė. Vis didesnį autoritetą įgavo rabinatas, kuris naudojosi neformalia įtaka savo galiai didinti. Varžymasis ir nesutarimai dėl įtakos leido valstybinei valdžiai kištis į bendruomenės vidaus reikalus.

 

2008-01-23
Žmonės
Šlomo Bliumgartenas, Jehoaš

Gimė Virbalyje (1871–1927). Vienas talentingiausių XIX amžiaus pabaigos poetų , žinomas literatūriniu Jehoaš slapyvardžiu. Nuo 1890 m. gyveno JAV. Pirmieji jo kūriniai paskelbti dar prieš išvykstant į JAV. Jis praturtino jidiš poeziją daugeliu reikšmingų kūrinių, bet labiausiai jis dabar žinomas kaip Tanacho (Senojo Testamento) vertėjas i jidiš kalbą.

Ar žinote kad...?

Izraelio valstybės vėliavą sukūrė Lietuvoje gimęs ir gyvenęs Davidas Wolffsohnas buvęs aktyvus sionizmo judėjimo narys. 1897 m. Bazelyje vykusiame pirmajame sionistų kongrese kilus diskusijoms dėl judėjimo vėliavos jis nusiėmė talitą ir išskleidęs pareiškė „mes jau turime vėliavą“.