Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Koncertinė žydų muzika

Amžių sandūroje regimai praturtėja didelių miestų žydų muzikinės veiklos spektras. Atsiranda labdaringų koncertų fenomenas; pastarieji būdavo rengiami nukentėjusiems nuo pogromų, gaisrų, karinių įvykių ir kitų nelaimių paremti. Pamažu koncertinis muzikos tipas pasiturinčiuose sluoksniuose tapo mėgstamiausia pasilinksminimo forma. Tuometinį pasaulietinės muzikos pagausėjimą ir muzikinio skonio paaštrėjimą lėmė išsilavinusios žydų inteligentijos atstovai, kurie slaviško miesto kasdienybės artistines veiklos formas bandė suderinti su žydiškumo papildymais. Vyko palaipsnis naujos muzikinio meno sistemos formavimasis žydų visuomenėje, kur, viena vertus, buvo išlaikytos tradicinės muzikinės formos, kita vertus, šalia jų pradėjo formuotis naujos, kurias įtakojo žydų miestietiškos gyvenimo formos pasirinkimas bei Haskalos idėjų plitimas.

Gausių muzikinių ir meninių bendruomenių, kurios XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje viena po kitos pradėjo steigtis Baltarusijos ir Lietuvos miestuose, sąrašuose gana dažnai pasitaiko ir žydiškų pavardžių. Tai ir entuziastai mėgėjai, ir profesionalūs atlikėjai, ir pedagogai. 1893 m. Minske atidaroma pirmoji krašto istorijoje muzikos mokykla, kuriai vadovavo Sofija Šackina, talentinga koncertuojanti pianistė, Leipcigo konservatorijos absolventė. 1907 m. smuikininko Natano Rubinšteino Peterburgo konservatorijos absolvento, pastangomis šiaurės vakarų regione atidaryta pirmoji muzikos mokykla. 1924 m. įsteigiama Vilniaus Žydų konservatorijos organizacija, kuri iki pat Holokausto užsiiminėjo aktyvia pedagogine ir koncertine veikla. Naujoji žydų visuomenės menininkų inteligentija sudarė sąlygas tautinės kompozitorių mokyklos įsteigimui, kuri, deja, negalėjo išsilaikyti dėl XX a. viduryje visuomenę sukrėtusių įvykių. Eilė profesionalių muzikinį išsilavinimą įgijusių gabių muzikantų paprastai save realizuodavo ne žydiškuose stiliuose. Tai ir S. Polonskis, I. Liubanas, L. Abeliovičius, M. Krošneris, E. Tyrmandas ir kt. Šiuo metu didžioji jų žydiškosios kūrybos dalis yra prarasta ar beveik nepaliesta saugoma rankraštiniuose archyvuose.

 

2008-01-23
Žmonės
Borisas Goldbergas

 Gimė Šakiuose (1866 - 1922). 1898 apsigyveno Vilniuje. Tapo vienu iš Rusijos  ir tarptautinio sionistų sąjūdžio lyderių. 1905 m. kartu su bendražygiais organizavo Rusijos sionistų Centro komitetą. Dalyvavo daugelyje sionistų pasaulinių kongresų, buvo išrinktas šios organizacijos vadovybės nariu. 1921 m. apsigyveno Palestinoje, arabų teroristų sunkiai sužeistas mirė.

Ar žinote kad...?

Izraelio valstybės vėliavą sukūrė Lietuvoje gimęs ir gyvenęs Davidas Wolffsohnas buvęs aktyvus sionizmo judėjimo narys. 1897 m. Bazelyje vykusiame pirmajame sionistų kongrese kilus diskusijoms dėl judėjimo vėliavos jis nusiėmė talitą ir išskleidęs pareiškė „mes jau turime vėliavą“.