Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Žydų teatrai: jų repertuaras ir lankytojai

1919 m. vasario mėn. Azro, Elmitas ir Šermenas įkūrė Vilner Yidisher Milkhome Teater. Valdant lenkams, vaisingiausias dramos gyvenime metas buvo 1920 – 1935 metų laikotarpis. Pasibaigus karui, savo veiklą pradėjo Konskos gatvėje 1 įsikūręs Palas teatras. 1928 m. Palas virto Nayer Teater, kurio direktoriumi tapo S. Kupermanas. 1926 m. Fraynd fun Yidishn Teater organizacijos iniciatyva Liudvisarskos gatvėje 4 buvo įkurtas Tautinis teatras. Jo vadovu tapo Nachmanas Lipovskis (vėliau M. Karpinovičius). 1933 m. Tautinis teatras virto Vilner Yidisher Teater, kuriam vadovavo Leibas Bergeris ir Jonas Turkovas.

1932 m. lapkritį Nowogrodzka gatvėje 8 buvo įkurtas Undzer Teater (nuo 1937 m. Nayer Yidisher Teater), vadovaujamas Icchako Zalebergo. Remiantis šaltiniais, 1933 m. Undzer Teater lankomumas paprastomis dienomis siekdavo 50%, o švenčių - 95%. Stengiantis išlaikyti aukštą meninį repertuaro lygį teatre buvo statomos melodramos, operetės ir dramos. Retkarčiais vienam ar kitam vaidmeniui buvo kviečiami ir žymūs kitų Lenkijos miestų menininkai. Tuo metu veikusiame ir antrajame – Vilner Yidisher Teater – teatre statomų spektaklių skaičius ir jų lankomumas buvo maždaug toks pat kaip Undzer Teater.

Nuo 1920 m. pradžios savo veiklą pradėjo šios hebrajų kalba spektaklius stačiusios teatro grupės: Ha-bima Ha-ivrit (Žydų teatras) ir Ha-studio Ha-deramati Ha-ivri (Žydų studija). 1930 m. svarbiausią vaidmenį suvaidino jidiš teatrai: Maydim (1933-1942) ir Davke (1933-1939). Maydim buvo vienas iš nedaugelio lėlių teatrų Lenkijoje. Jo įkūrėjai buvo Aronas Bastomskis, Jechelis Burginas ir Bencijonas Michtomas. Režisieriai statė klasikinius žydų ir pasaulinio garso kūrinius (pavyzdžiui, Šolomo Aleichemo, M. Nadiro, J. Opatošu, M. Kulbako, A. Puškino, I. Krylovo). Jie rėmėsi ir specialiai teatrui sukurtais tekstais, kuriuose neretai humoristiniu-satyriniu stiliumi buvo keliamos politinės problemos; dėl šios priežasties Majdim buvo laikomas politinės satyros teatru. Jo spektakliuose skambėdavo žydų, lenkų bei čigonų liaudies dainos.

Davke grupė savo veiklą pradėjo kaip nedidelis teatras, kurio įkūrimą iniciavo Frand fun Jidish Teater. Ji subūrė jaunąją žydų aktorių kartą: H. Bleichą, D. Demererį, M. Raną, M. Papieriną, Š. Pomotšniką; chorui ir orkestrui vadovavo L. Olgušas; čia dirbo ir aktoriai – B. Michtomas, R. Volfas, P. Miranskis, M.Levinas, Š. Kačerginskis. Jie statė J.L. Peretco, M. Kulbako, L. Halperino pjeses bei muzikinius kūrinius.

1920 m. buvo įkurta Kinder Ojditorie organizacija. Vaikams ji organizuodavo spektaklius, koncertus ir paskaitas, o 1930 m. buvo įkurtas teatras vaikams TUSH (Teater un Shpil) (jame buvo statomi spektakliai, pagal Tveno ir Anderseno kūrinius).

Prasidėjus II Pasauliniam karui, nuo 1940 m. rugsėjo 9 d. iki 1941 m. birželio 21 d., tarybų valdžios okupuotame Vilniuje veikė antrasis Jidishe Milkhome Teater (Žydų Karinio laikotarpio teatras), kurio direktoriumi tapo komunistinis žydų rašytojas iš Kauno Dovidas Umru; jo literatūrinis vadovas buvo Chaimas Gradė, Jung Vilne grupės narys. Per dešimt savo gyvavimo mėnesių teatras pastatė aštuonias Šalomo Aleichemo, P. Markišo, J.L. Peretco, V. Šekspyro pjeses. Tuo laikotarpiu Yidisher Teater un Kunst Gezelshaft (YITEG) mieste organizavo žydų teatro gyvenimą.

 

2008-01-23
Žmonės
Šimšonas Kahanas
Šimšonas Kahanas (1905 Vilnius - 1941 Paneriai)

Šimšonas Kahanas augo skurdžioje šeimoje, aplink save nuolat matydamas materialinių gerovių nepriteklių stengėsi jį kompensuoti bent dvasios lavinimu, intelektualiniu tobulėjimu.

Ar žinote kad...?

Pagal dėvimos kipos tipą galima atskirti, kuriai religinei ar socialinei grupei priklauso kipos savininkas.