Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Žydų kilmės kūrėjai šiandienos Lietuvoje

Sovietiniais laikais žydų dailė tarsi neegzistavo, tačiau XX a. 9 dešimtmetyje pasikeitus politinei situacijai ir nukritus “geležinei uždangai” prabilta apie tautinį identitetą. 1988 m. Kauno Paveikslų galerijoje buvo surengta Lietuvos žydų dailės paroda, kurioje žiūrovai galėjo pamatyti Lietuvoje išlikusius sakralinius žydų dailės objektus, tarpukario Lietuvos bei šiuolaikinių žydų dailininkų tapybą, grafiką ir skulptūrą. Dabar dauguma minėtos žydų dailės parodos eksponatų yra saugomi Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, kuris buvo atkurtas 1989 m. Muziejuje išsamiai galima susipažinti su skulptoriaus M. Antokolskio kūryba, čia periodiškai rengiamos žydų dailės parodos.

1997 m. rugsėjo mėnesį Vartų galerijoje įvyko Lietuvos žydų tautybės dailininkų paroda Liūdesys ‑ mano džiaugsmas, kurioje buvo eksponuojami ne tik prieškario dailininkų darbai, bet ir šiuolaikinių menininkų Augustino Savicko (g. 1919), Adasos Skliutauskaitės (g. 1931), Aleksandros Jacovskytės (g. 1945), Adomo Jacovskio (g. 1948), Marijaus Jacovskio (g. 1972) kūryba. Kartais šiandieninėje žydų dailininkų kūryboje sunku įžvelgti tautinį pradą. Žydų, kaip ir kitų tautų dailininkų kūryboje, glūdi asmeniniai išgyvenimai, keliami visuotiniai egzistenciniai klausimai, dėmesys – globalinėms pasaulio problemoms. Vis dėlto, judaizmo tradicijos įtakoje paveldėtas simbolinis mąstymas ir simbolinis objektų matymas, turinio ir formos daugiasluoksniškumas, įtakotas literatūrinės žydų tradicijos, misticizmas, perimtas iš kabalistinės tradicijos ir skambančios minorinės natos – nuolatinio žydų tautos persekiojimo, pogromų ir Katastrofos pasekmė, leidžia sąlyginai išskirti žydų dailę bendrame meno kontekste.

 

2008-01-23
Žmonės
Saliamonas Lurija Maharšalis

Gimė Brastoje (1510 - 1573). Garsus talmudistas,dažniausiai minimas pagal akronimą Maharšalis. Manoma, kad jis kurį laiką gyveno Vilniuje. Liubline jis pastatė puikią sinagogą, talpinusią 3000 žmonių, kuri buvo pavadinta jo vardu. Parašė daug knygų; kaip ir kiti, rašė hebrajų kalba. Jo kūrybai būdingas ypač kruopštus šaltinių nagrinėjimas; labai ryžtingai jis kritikavo scholastinį Talmudo studijų metodą. S. Lurija mirė 1573 m. Liubline.

Ar žinote kad...?
Dauguma žydų švenčių yra religinės. Kadangi Tora sako “ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena nauja”, šventės, o kartu ir kiekviena nauja para, prasideda vakare – saulei nusileidus