Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Raseiniai: Priedai

Raseiniai

Priedai

1 priedas

Raseinių žydų visuomenės aukos ginkluotoms krašto pajėgoms, 1938 m.
Sudaryta remiantis: „Žydų aukos ginklų fondui”. Apžvalga, 20, 1938, 1.

Vardas, pavardė

Paaukota suma, LT

Broliai Zyvai

125

Broliai Perlovai

250

E. Beras

150

Šmuelis Volpertas

100

Glike Poselienė

100

Chazanavičius

75

K. Šajevičius

60

M. Čekinskis

50

E. Oleinikas

50

L. Blochas

50

Š. Kromas

50

N. Izraelis

50

M. Ratmanas

50

J. I. Davidavičius

50

D. Zolinas

50

M. Jofe

50

Advokatas Fridlandas

40

A. Kaganas

40

Ch. Muzikanskienė

40

L. Merkelis ir Mirvisas

40

Felčeris Krasnestavas

30

Broliai Leščiai

30

Kaplanas-Galperinas

30

Advokatas M. Levy

30

B. Zalingerienė

30

Šmujelis Vinikas

30

R. Nesanelis

30

Rozinas

30

Tacas Finkelbrandas

30

Joselis Chveidanas

30

M.B. Chveidanas

25

Ch. Olksniauskis

25

Ch. Stalevičienė

25

J. Blochas

25

M. Chajetienė

25

M. Volpertas

25

O. Muškatas

25

Judelis ir Jankelis Kaplanai

25

M. Samsanavičius

20

Ch. H. Fridmanas

20

Izraelis Šugamas

20

Motelis Chveidanas

20

Chaimas Melamdavičius

20

Joelis Fridlandas

20

Visų kitų aukų

Iki 20

Viso

2621

 

2 priedas

Faivelio Kagano garo malūno ir lentpjūvės planas.
Paimta iš: LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 460.

 faivelio kagano garo maluno planas].JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 priedas

Vaiso Bero kailių dirbtuvės planas.
Paimta iš: LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 649.

bero vaiso kailiu dirbtuves brezinys.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 priedas

Brolių Blochų ir Arensono odų dirbtuvės planas.
Paimta iš: LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 705.

broliu blochu.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 priedas

Maušos Muškato šratų, babito ir plombų dirbtuvės planas.
Paimta iš: LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2373.

Mausos Muskato.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 priedas

Ruvino Nesanelio ir Saros-Minos Ratgauzienės apšvietimo įrankių dirbtuvės „Korona” planas. Paimta iš: LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2311.

 Ruvino Nassanelio.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 priedas

1934 m. Raseinių žydų, turėjusių telefonus, sąrašas ir jų lokalizacija mieste.
Paimta iš: Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1934 metams.

Telefono numeris

Vardas, pavardė

Adresas

18

Ovsėjus Muškatas (geležies parduotuvė)

Maironio g. 10

19

Ruvinas Nesanelis

Maironio g. 10

97

E. Beras

Maironio g. 19

123

J. E. Fridlandas (advokatas)

Maironio g. 36

54

Rafaelis Kaplanas (javų pirklys)

Maironio g. 36

49

Leiba Blochas

Maironio g. 39

24

E. Beras (Geležies parduotuvė)

Maironio g. 71

25

Jankelis Blochas (kolon. prekių ir indų parduotuvė)

Maironio g. 73

47

Azrielis Kaganas (kailių prekyba)

Vilniaus g. 31

104

Adolfas Levy (advokatas)

Vilniaus g. 54

116

Leiba-Icikas Levneris (gyvulių prekyba)

Vilniaus g. 55

73

Zorochas Kušeliauskas (javų pirklys)

Vilniaus g. 71

110

Chaimas Leščas (javų pirklys)

Vilniaus g. 71

28

Chaimas Olksnianskis (kailių priklys)

Vilniaus g. 131

23

Broliai Perlovai (garo malūnas ir lentpjūvė)

Vilniaus g. 131

118

Michelis Lurie (automobilių garažas)

Vilniaus g. 131

108

Ch. J. Tacas (manufaktūros ir kailių prekyba)

Vilniaus g. 189

64

Chaimas Fridmanas (miltų parduotuvė)

Nepriklausomybės g. 5

77

Samuelis Volpertas (vaistinė)

Nepriklausomybės g. 6

87

Maksas Levy (priv. gynėjas)

Nepriklausomybės g. 7

9

Mauša Liudginas (gastronomijos parduotuvė)

Nepriklausomybės g. 7

26

Bendrovė „Nauda”

Nepriklausomybės g. 20

5

Žydų gimnazija

Nepriklausomybės g. 24

60

Giršas Terespolskis (viešbutis)

Nepriklausomybės g. 26

68

Isaakas Mankauskas (gydytojas)

Nepriklausomybės g. 26

32

Šiselis Chveidanas (javų pirklys)

Nepriklausomybės g. 50

37

Žydų liaudies bankas

Nepriklausomybės g.

45

Mauša Ratmanas (geležies parduotuvė)

Vytauto Didžiojo g. 21

100

Mauša Zivas

Vytauto Didžiojo g. 21

29

Geselis Mogiliauskas (alaus urmo sandėlis ir parduotuvė)

Dominikonų g. 15

40

Šeina Zivienė (kolonial. prekių sandėlis)

Dominikonų g. 39

66

Salomonas Kadušinas (spaustuvė)

Turgavietė 11

95

Motelis Chveidanas

Vinco Kudirkos g. 10

86

Vulfas Reusas (kiaušinių ir paukščių eksportas)

Dariaus-Girėno g. 4

88

Žydų ligoninė

Tumo-Vaižganto g. 1

65

Faivelis Kaganas (garo malūnas)

Paraseiniai

82

Abraomas Mejerovičius

Bagdoniškės dvaras

(1934 m. Raseinių mieste buvo 111 telefonų – iš jų 37 priklausė žydų tautybės gyventojams)

pagal telefono knyga.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimas: mėlyna žvaigždutė žymi žydų tautybės gyventojo namą, baltame apskritime esantis skaičius – namo telefono numerį.
Sudaryta remiantis: 1934 metų Raseinių miesto planu ir Lietuvos telefono abonentų sąrašu 1934 metams.

8 priedas

A.Gudo Gudavičiaus 1940 metų Raseinių miesto žydų įmonių sąrašas.
Paimta iš: asmeninis Jono Brigio archyvas.

Nemakščių-Nepriklausomybės (Dubysos) gatvės kairioji pusė, pradedant nuo Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės

 1. Šmuklerio vaisių, saldainių ir ledų krautuvė;
 2. Galibrockio kirpykla;
 3. Chaimo Fridmano miltų parduotuvė;
 4. Fridmanaitės manufaktūros parduotuvė;
 5. Michelio Lurje automobilių ir autobusų garažas;
 6. Levino miltų krautuvėlė;
 7. Baskės duonos, bulkų kepykla ir parduotuvė;
 8. Švarcienės smulkių prekių parduotuvėlė;
 9. Dobleikės pieno parduotuvėlė;
 10. Terespolskio viešbutis;
 11. Zundelienės parduotuvėlė;
 12. Meišarskio skudurų, linų valaknos ir kitų prekių supirkimo punktas;
 13. Arensono odų sandėlis;
 14. Maušos javų ir miltų sandėlis;
 15. Čarkino-Zielikės karčemėlė, arbatinė ir parduotuvė;
 16. Chveidanai-Mejerukai, Žalių odų ir linų valaknos supirkimo punktas;
 17. Šmailos Kumpinskio javų sandėlis ir restoranas;
 18. Zacharo restoranas.

Nemakščių-Nepriklausomybės (Dubysos) gatvės dešinioji pusė, pradedant nuo Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės

 1. Levino smulkių prekių krautuvėlė;
 2. Levinaičių aukso reikmenų parduotuvė, laikrodžių remontas ir parduotuvė;
 3. Kivelio Zakso javų, linų valaknos ir kitų prekių supirkimo punktas;
 4. Samuelio Volperto vaistinė;
 5. Taubė, vaisių krautuvėlė;
 6. Zyvas, dantų gydytojas;
 7. Kaplanienės smulkių prekių krautuvėlė;
 8. Hiršo duonos, bulkų parduotuvė ir kepykla;
 9. I. E. Fridlandas, privatus advokatas;
 10. „Gerold” – saldainių gamykla;
 11. Šimelio Geco žvakių dirbtuvėlė-gamykla;
 12. Srolis, gyvulių pirklys;
 13. „Nauda” – žydų akcinė bendrovė, įvairių prekių urmo sandėlis, dirbtuvė;
 14. Stoleris, batsiuvys;
 15. Icikas Gotšteinas, žalių odų ir linų valaknos supirkimo punktas;
 16. Kacikės duonos kepyklėlė;
 17. Iciko Gotšteino krautuvėlė ir javų, linų supirkimo punktas;
 18. Zisel. Chveidanas, javų supirkimo ir mineralinių trąšų pardavimo sandėlis;
 19. Eišk. Chveidanas, žalių odų supirkėjas;
 20. F. Kagano malūnas, lentpjūvė (Paraseiny).

Laisvės-Vytauto Didžiosios (Vytauto Didžiojo) gatvės kairioji pusė, pradedant nuo Nemakščių-Nepriklausomybės (Dubysos) gatvės

 1. M. B. Rožinas, privatus gydytojas;
 2. Judelis Kaplanas, miško pirklys, miško medžiagų sandėlis;
 3. Romualdo Edelio vaistinė;
 4. Fazanavičienės dantų kabinetas;
 5. B. Perlovienė, privati vidaus ligų gydytoja;
 6. Iciko Kaplano miško medžiagų sandėlis;
 7. Zisk. Fliomienės duonos kepykla ir parduotuvė;
 8. Reuto kiaušinių supirkimo sandėlis;
 9. Iršo duonos-bulkų kepykla ir parduotuvė;
 10. Zolino įvairių prekių krautuvėlė;
 11. Zolino fotografavimo kambarys.

Vilniaus (Vilniaus) gatvės pietinė pusė, pradedant nuo Stonų

 1. Chveidanai, javų ir žalių odų supirkėjai;
 2. Liudgino krautuvėlė;
 3. Kaplanaičių gorsetų dirbtuvė-siuvykla;
 4. Iršo Bero odų dirbtuvė-garbarnė;
 5. Nochimo statybinių medžiagų, kuro, javų supirkimo-pardavimo punktas;
 6. Abelis Lesneris, javų ir miltų prekyba;
 7. Oleiniko vilnų, bovelnos, dažų, įvairių siūlų, avalynės detalė ir urmo prekyba;
 8. Grinbergaitės galanterijos, bovelnos, siuvinėjimo siūlų aptai;
 9. Mano Taco žydų dešrinė;
 10. Kelmanienės vyrų ir moterų rūbų siuvykla;
 11. Ickaus geležies parduotuvė;
 12. Natkio vaisių krautuvėlė;
 13. Šajavičiaus geležies, ūkiškų prekių krautuvė ir urmo sandėlis;
 14. Bencio duonos kepykla;
 15. Chaimo Taco manufaktūros parduotuvė;
 16. Žydų jatkos – 3 mėsos krautuvėlės;
 17. Kaplanaitės parduotuvėlė;
 18. Kaplano knygos. Rašomoji medžiaga ir galanterija;
 19. P. Šteferio avalinės dirbtuvė-parduotuvė ir dukterų skrybėlių dirbtuvė;
 20. Alterio Banko karčema;
 21. Kaplano smulkių prekių krautuvėlė;
 22. Kušeliausko geležies krautuvė, linų ir javų valaknos supirkimo punktas;
 23. Levnorių krautuvėlė;
 24. Fino-Snarglės karčema ir krautuvėlė;
 25. Abraomas, sodų nuomotojas ir javų supirkėjas;
 26. Chaimas Leščias, javų ir miltų prekyba;
 27. Bermanas, gyvulių ragočių pirklys;
 28. Šneiderio mėsinė;
 29. Jecodo krautuvėlė-karčemėlė;
 30. Eizikio Kunskio kalvė;
 31. Vaiso kailių dirbtuvė-garbarnė;
 32. Taubo krautuvėlė;
 33. Izraelis Kaganas, kailių supirkimo urmininkas ir Biralinės plytinės savininkas;
 34. B. Furmanskio restoranas;
 35. Šaikis Kromas, miško pirklys, rangovas, duonos kepykla;
 36. Lazarskio krautuvėlė.

Vilniaus (Vilniaus) gatvės šiaurinė pusė, pradedant nuo Stonų

 1. Fridmano parduotuvė;
 2. Zvulskis, kiaušinių ir obuolių supirkėjas;
 3. Mikaleiškio krautuvėlė;
 4. Budbaridžio duonos kepykla;
 5. B. Lazarskio batsiuvio dirbtuvė;
 6. B. Lazarskio duonos ir bulkų kepykla, parduotuvė;
 7. Ch. Lazarskio siuvykla;
 8. Pericaitė, radistė, skrybėlių dirbtuvė;
 9. Muzikanskio limonado dirbtuvė-gamyba;
 10. M. Chveidano kolonialinių prekių parduotuvė;
 11. Brolių Perlovų malūnas;
 12. Abelio Leibo parduotuvėlė;
 13. Adolfas Levy, privatus advokatas;
 14. Glezeris, gontų dengimo stikliorius.

Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvė, pradedant dešiniąja puse nuo Vilniaus (Vilniaus) gatvės

 1. Jankelio Blocho indų ir kitų prekių parduotuvė;
 2. Kaplano mėsos parduotuvė;
 3. E. Bero ūkio prekių krautuvė ir urmo sandėlis;
 4. Filkenbranto didelė manufaktūros parduotuvė;
 5. Eiškio Lurje vaisių ir saldainių parduotuvė;
 6. Šaikio Gordono manufaktūros parduotuvėlė;
 7. Maksas Levy, privatus gynėjas-advokatas;
 8. Kaplano manufaktūros parduotuvė;
 9. Gordono manufaktūros parduotuvėlė;
 10. Ratmano Miselio geležies ir ūkiškų prekių krautuvė;
 11. Izraelio Nojaus galanterijos, rašomosios medžiagos ir knygų parduotuvė;
 12. Rafaelis Kaplanas, javų pirklys, linų valaknos ir miltų, mielių urmo sandėlis;
 13. Kušlio duonos kepykla;

Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės kairioji pusė, pradedant nuo Vilniaus (Vilniaus) gatvės

 1. B. Kaplanaitės Pilzeno alaus baras;
 2. Fridlando manufaktūros parduotuvė;
 3. Taco, Ch. Kaplano ir Ko manufaktūros parduotuvė;
 4. Muškato geležies ir ginklų bei parako parduotuvė;
 5. G. Poselienės manufaktūros detalė ir urmo sandėlis;
 6. Grimbleto siuvykla;
 7. Tanuro manufaktūros ir sėklų parduotuvė;
 8. Liudgino įvairių vaisių ir gėrimų parduotuvė;
 9. Chajatienės gatavų rūbų, manufaktūros ir urmo sandėlis;
 10. Volpertienės galanterijos parduotuvė;
 11. Šūgamo dviračių, siuvimo mašinų ir kt. prekių parduotuvė;
 12. Leiba, batsiuvys;
 13. Ziskindas, knygrišys;
 14. Leizerio įvairių prekių parduotuvėlė;
 15. Golde, kolonialinių prekių parduotuvė;
 16. Mirviso limonado gamykla;
 17. Leiba, javų pirklys.

 

 

Dominikonų gatvės kairioji pusė, pradedant nuo Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės

  1. Šeina Žyvienė, kolonialinių prekių urmo sandėlis ir benzino kolonėlė;
  2. Sendlerio saldainių dirbtuvė;
  3. Levinaitės kolonialinių prekių krautuvėlė;
  4. Vaiso kirpykla;
  5. Blochienė, dažų pardavimas, dažymas ir milų pletavimas;
  6. Jofė Motelis, javų ir pašarinių žolių pirklys;
  7. Berkio Vaiso kalvė;
  8. Blocho smulkių prekių krautuvėlė.

Dominikonų gatvės kairioji pusė, pradedant nuo Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės

 1. Goldės Augustinaitės restoranas;
 2. Uferbergo kirpykla;
 3. Abraskės smulkių prekių krautuvėlė;
 4. Bokšienės siuvykla.

Ugniagesių-Dariaus ir Girėno (Dariaus ir Girėno) gatvės dešinioji pusė, pradedant nuo Vytauto Didžiojo (Vytauto Didžiojo) gatvės

 1. Rubinšteino foto ateljė;

Antšakių-Tumo Vaižganto (T.Vaižganto) gatvės dešinioji pusė, pradedant nuo Šiluvos-Maironio (Maironio) gatvės

 1. Minelgo kalvė;

Spaudos gatvė, ėjo nuo Nemakščių-Nepriklausomybės (Dubysos) gatvės iki prezidento A.Smetonos (Žemaičio) aikštės, tarp universalinės parduotuvės ir senosios Volperto vaistinės

Dešinioji pusė:

 1. S. Kadušino įpėdinių spaustuvė;
 2. Zilbermano maisto ir kolonialinių prekių parduotuvė;

Kairioji pusė:

 1. Lurje, šaltkalvio dirbtuvė ir puodų parduotuvė;

Prezidento A.Smetonos (Žemaičio) aikštės pietinis šonas:

 1. Tanuro daržovių sėklų krautuvėlė;
 2. Zelikio mėsos parduotuvė;
 3. Viniko batsiuvių dirbtuvė ir odų parduotuvė;

Prezidento A.Smetonos (Žemaičio) aikštės vakarinė dalis:

 1. Janklio Kaplano įvairių prekių krautuvėlė;
 2. Kiršenbaumo arbatinė ir duonos-bulkų kepykla;
 3. Žydelkos ūkiškų prekių krautuvėlė;
 4. Reuto kiaušinių, sviesto supirkimo ir smulkių prekių krautuvėlė.

Vinco Kudirkos (Vinco Kudirkos) gatvės pietinė pusė, pradedant nuo Vytauto Didžiojo (Vytauto Didžiojo) gatvės

 1. Kogelio batsiuvių dirbtuvė;

Vinco Kudirkos (Vinco Kudirkos) gatvės šiaurinė pusė, pradedant nuo Vytauto Didžiojo (Vytauto Didžiojo) gatvės

 1. Okuraitės, madistės prie gastronomo dirbtuvė;
 2. Okuro laikrodžių remonto dirbtuvė.

9 priedasŠiandien buvusių žydų kapinių vietoje stovi gyvenamieji namai

siandien buvusiu zydu kapiniu vietoje.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 priedas

Šiandien buvusių žydų kapinių teritorijoje stovi Raseinių technologijos ir verslo mokykla

siandien buvusiu kapiniu teritorijoje.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorodos

1Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva. IV t. Boston: Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1968, 489.

*  Visgi, šis faktas daliai istorikų kelia abejonių, kadangi nėra išlikę jį liudijančių dokumentų. Pavyzdžiui, Algirdas Baliulis teigia, kad savivaldos teises miestas gavo tik 1792 metais. Tuo tarpu Jonas Brigys pažymi, kad kai kuriuose dokumentuose dar prieš 1792 metus Raseiniai yra vadinami magdeburginiu miestu. M.Balinskio nuomone 1792 m. miestui savivaldos teisės buvo atnaujintos, o suteiktos, kaip jau minėjau, dar XV-XVI amžiuose.

2Juozas Baltakevičius, Lietuvos miestai: bendri istorijos bruožai. Šiauliai: Mūsų momento leidinys, 1932, 151.

3Ten pat.

4Vincas Kryževičius, Lietuvos privilegijuotieji miestai: XVII a. antroji pusė-XVIII a. Vilnius: Mokslas, 1981, 137.

5Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 51.

6Lina Kantautienė, „Trumpa Raseinių krašto žydų gyvenimo istorija”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 11.

7Elmanatas Meilus, Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje: (raida, gyventojai, amatai, prekyba). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1997, 47.

8Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 51.

9Elmanatas Meilus, Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje: (raida, gyventojai, amatai, prekyba). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1997, 49.

10Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 51.

11Grzegorz Błaszczyk, „Licebnost Žydov na Žmudzi w XVI-XVIII w.” Biuletyn žydowskiego Istytutu Historycznego w Polsce, 1, 1987, 32, paimta iš Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

12Lina Kantautienė, „Trumpa Raseinių krašto žydų gyvenimo istorija”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 13.

13Elmanatas Meilus, Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje: (raida, gyventojai, amatai, prekyba). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1997, 47-48.

14Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

15Ten pat.

16Algirdas Baliulis, „Iš Raseinių praeities”. Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 4, 1994, 25.

17Ten pat.

18Lina Kantautienė, „Trumpa Raseinių krašto žydų gyvenimo istorija”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 13.

19Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 72.

20Juozas Baltakevičius, Lietuvos miestai: bendri istorijos bruožai. Šiauliai: Mūsų momento leidinys, 1932, 151.

21Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 80.

22Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

23Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 80.

24Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

25Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva. IV t. Boston: Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1968, 492.

26Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

27Museum of Tolerance, „Raseiniai: communal history". Los Angeles: The Simon Wiesenthal Center.  < http://motlc.learningcenter.wiesenthal.org/text/x28/xm2817.html> [Žiūrėta 2006 07 20]

28Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose". Žemaičių žemė, 1, 2006.

29Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

30Solomonas Atamukas, Lietuvos žydų kelias: nuo XIV amžiaus iki XX a. pabaigos. Vilnius: Alma littera, 1998, 54.

31Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 95.

32Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva. IV t. Boston: Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1968, 492.

33Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

34Anatolij Chayesh. „The expulsion of the Jews from Lithuania in the spring of 1915: the case of Zeimelis." JewishGen: the home of Jewish genealogy.    [Žiūrėta 2006 07 20]

35Algirdas Baliulis, „Raseinių praeities fragmentai”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

36Jonas Brigys, „Senosios raseinių aikštės”. Naujas Rytas, 26, 2003, 5.

37Ten pat.

38Jonas Brigys, „Ką mena gatvių vardai”. Naujas Rytas, 39, 2003, 3.

39LVIA, F. 526, Ap. 7, B. 5411.

* * Skliausteliuose rašomi dabartiniai gatvių pavadinimai; per brūkšnelį rašoma gatvių pavadinimų kaita; darbe nebus pažymėti sovietmečiu gatvėms duoti pavadinimai, nes tai nėra reikšminga darbui.

40Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1929 metams, 259.

41Jonas Brigys, „Senosios raseinių aikštės”. Naujas Rytas, 26, 2003, 5.

42Ten pat.

43Vietos gyventojų Endriukaičių prisiminimai.

44Jonas Brigys, „Senosios raseinių aikštės”. Naujas Rytas, 26, 2003, 5.

45Jonas Brigys, „Ką mena gatvių vardai”. Naujas Rytas, 39, 2003, 3.

46Vietos gyventojos Eugenijos Enukson prisiminimai.

47LCVA, F. 1622, Ap. 7, B. 70.

48UPMC, „Joseph Zubin". [Žiūrėta 2006 07 25]

49Robert L. Spitzer, „Joseph Zubin, Ph.D., 1900-1990". The American Journal of Psychiatry, 2001, 7.

50UPMC, „Joseph Zubin". http://www.wpic.pitt.edu/research/biometrics/joseph_zubin.htm [Žiūrėta 2006 07 25]

51Ten pat.

52Моше Давид Хаят, Духом не павшие. Тель-Авив, 2005.

53All experts encyclopedia, „Nosson Zvi Finkel". [Žiūrėta 2006 07 25]

54B. Zilberis, „Įžymūs Lietuvos žydai”. Bangos, 18, 1932, 542.

55All experts encyclopedia, „Nosson Zvi Finkel". [Žiūrėta 2006 07 25]

56B. Zilberis, „Įžymūs Lietuvos žydai”. Bangos, 18, 1932, 542.

57All experts encyclopedia, „Nosson Zvi Finkel". [Žiūrėta 2006 07 25]

58Paul Gerhard Aring, Kai vaikai klausia: žydų gyvenimo pėdsakai Lietuvoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, 61-62.

59Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

60Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006

61„Lietuvos žydai iškilmingai minėjo vasario 16 d.” Apžvalga, 10, 1938, 7.

62LCVA, F. 379, Ap. 2, B. 1768, 96.

63„Išrinktieji į miestų tarybas”. Savivaldybė, 1934, 11, 23.

64„Sporto žinios”. Raseinių balsas, 5, 1926, 4.

65„III-jai Raseinių Apygardos rinkimų į seimą komisijai”. Raseinių balsas, 9, 1926.

66„Lietuvos žydai iškilmingai minėjo vasario 16 d.” Apžvalga, 10, 1938, 7.

67„Žydų aukos ginklų fondui”. Apžvalga, 20, 1938, 1.

68Lina Kantautienė „Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

69LCVA, F. 1367, Ap. 1, B. 1307, 3.

70Ten pat, 3-4.

71Ten pat, 5.

72Ten pat, 33-35.

73„Raseinių apskrities taryba”. Savivaldybė, 8, 1929, 27.

74LCVA, F. 1367, Ap. 1, B. 1307, 33.

75LCVA, F. 1367, Ap. 1, B. 1308, 1.

76Ten pat, 3-24.

77LCVA, F. 1367, Ap. 1, B. 1317, 1.

78Ten pat, 7-31.

79Jonathan Levitow, Yahadut Lita. Tel Aviv: The Association of the Lithuanian Jews in Israel, 1967.   < http://www.jewishgen.org/yizkor/lithuania2/lit2_00359.html> [Žiūrėta 2006 07 20]

80Ten pat.

81LCVA, F. 1367, Ap. 1, B. 1309, 28.

82Antanas Pocius. „Raseiniai S.Stanevičiaus laikais”. Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 4, 1994, 6.

83Augustinas Janulaitis, Žydai Lietuvoje: bruožai iš Lietuvos visuomenės istorijos XIV-XIX a. Kaunas, 1923, 120.

84Antanas Pocius. „Raseiniai S.Stanevičiaus laikais”. Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 4, 1994, 6.

85Jonas Brigys, Per Raseinių kraštą. Raseiniai: Žiburys, 2003, 96.

86Herman Rosenthal ir Peter Wiernik, „Rossiena (Rossieny)". JewishEncyclopedia.  [Žiūrėta 2006 07 25]

87D.Junevičius, „Kauno gubernijos fotografai XIX amžiuje”. Menotyra, 1, 1997, 66.

88Ten pat.

89Ten pat.

90Ten pat.

91Lina Vapsevičienė, „Fotografijos Raseinių muziejuje”. Žemaičių žemė, 1, 2006, 67.

92„Iš senosios žemaičių sostinės – Raseinių”. Diena, 34, 1936, 8.

93Vietos gyventojo Augustino Živatkausko pisiminimai.

94Rašytojo Viktoro Aleknos prisiminimai.

95Lina Vapsevičienė, „Fotografijos Raseinių muziejuje”. Žemaičių žemė, 1, 2006, 67.

96Ten pat.

97Ten pat.

98Jonathan Levitow, Yahadut Lita. Tel Aviv: The Association of the Lithuanian Jews in Israel, 1967.   < http://www.jewishgen.org/yizkor/lithuania2/lit2_00359.html> [Žiūrėta 2006 07 20].

99Vietos gyventojų Endriukaičių prisiminimai.

100Ten pat.

101Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

102Reklama. Žemaičių žinios, 1, 1920, 84.

103Reklaminiai skelbimai. Raseinių balsas, 1, 1926, 4.

104Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 17.

105Jonas Brigys, „Š.Kadušino spaustuvė: trisdešimt veiklos metų”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 28.

106Jonas Brigys, „Š.Kadušino spaustuvė: trisdešimt veiklos metų”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 29.

107Ten pat.

108Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 metams, 326.

109Jonas Brigys, „Š.Kadušino spaustuvė: trisdešimt veiklos metų”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 28-29.

110LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 460, 4.

111LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2351, 9.

112LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 460, 9.

113LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2351, 9.

114LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2351, 9.

115Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1929 metams, 259.

116Augustinas Živatkauskas, „Raseinių miesto elektrifikacijos pradžia”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 59-60.

117Ten pat.

118Augustinas Živatkauskas, „Raseinių miesto elektrifikacijos pradžia”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 62-64.

119Ten pat, 64..

120Rašytojo Viktoro Aleknos prisiminimai.

121LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 649, 4.

122LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 1250, 9.

123LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 705, 8-9.

124Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

125LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2373, 2.

126Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

127LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2373, 8-7.

128„Iš senosios žemaičių sostinės – Raseinių”. Diena, 34, 1936, 8.

129LCVA, F. 388, Ap. 2a, B. 2311, 13.

130„Iš senosios žemaičių sostinės – Raseinių”. Diena, 34, 1936, 8.

131Vietos gyventojų Endriukaičių prisiminimai.

132Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

133Vytautas Barevičius, „Seno limonado gamintojo J.Juzikio pasakojimas”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 57.

134Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

135Reklama. Žemaičių žinios, 3, 1920, 4.

136Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1929 metams, 259.

137Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

138Reklaminiai skelbimai. Raseinių balsas, 3, 1926, 18.

139Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.

140Reklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 17.

141eklaminiai skelbimai. Raseinių Magdė, 1, 1925, 18.1

142Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1934 metams, 341-343.

143Jonathan Levitow, Yahadut Lita. Tel Aviv: The Association of the Lithuanian Jews in Israel, 1967. [Žiūrėta 2006 07 20]

144Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1929 metams, 259.

145A.Gudas Gudavičius, Raseinių miestas 1940 m. birželio 15 dieną. Raseiniai, 1967.

146Ten pat.

147Lina Kantautienė, „Trumpa Raseinių krašto žydų gyvenimo istorija”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 15.

148Lina Kantautienė, „Trumpa Raseinių krašto žydų gyvenimo istorija”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 15.

149Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

150Lina Kantautienė, Dingę objektai:Raseinių Didžioji sinagoga. Raseiniai: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2004.

151LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 66.

152A.Gudas Gudavičius, Raseinių miestas 1940 m. birželio 15 dieną. Raseiniai, 1967.

153LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 66.

154LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 557, 118.

155LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 557, 119.

156LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 557, 129.

157LCVA. F. 391, Ap. 4, B. 557, 131.

158LCVA. F. 391, Ap. 4, B. 557, 137.

159LCVA. F. 391, Ap. 4, B. 559, 68.

160Jonas Brigys, „Raseiniai Antrojo pasaulinio karo metais 1941 m. birželio 22-ją menant”. Naujas rytas, 48, 2005, 4.

161Jonas Brigys, „Raseiniai Antrojo pasaulinio karo metais 1944 m. rugpjūčio 8-15 d: mūšis dėl bažnyčios”. Naujas rytas, 61, 2005, 3.

162LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 69.

163LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 70.

164LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 71.

165LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 72.

166LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 74.

167LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 75.

168LCVA, F. 391, Ap. 4, B. 559, 68.

169Marija Rupeikienė, Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra. Vilnius: E.Karpavičiaus leidykla, 2003, 85.

170Marija Rupeikienė, Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra. Vilnius: E.Karpavičiaus leidykla, 2003, 88.

171Marija Rupeikienė, Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra. Vilnius: E.Karpavičiaus leidykla, 2003, 98.

172Marija Rupeikienė, Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra. Vilnius: E.Karpavičiaus leidykla, 2003, 102.

173Marija Rupeikienė, „Viduklės sinagoga”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 223.

174Lina Kantautienė, Dingę objektai:Raseinių Didžioji sinagoga. Raseiniai: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2004.

175Lina Kantautienė, „Apie Raseinių sinagogas, maldų namus, rabinus, ir kitus tarnautojus”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 47.

176Lina Kantautienė, Dingę objektai:Raseinių Didžioji sinagoga. Raseiniai: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2004.

177Lina Kantautienė, „Žydų mokyklos ir draugijos Raseiniuose”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 31.

178Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 30.

179Abramas Giršovičius, „Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais”. Darbai ir dienos, 5, 1997, 275.

180Abramas Giršovičius, „Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais". Darbai ir dienos, 5, 1997, 276.

181Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 31.

182Aušra Pažėraitė, „Išsaugoti savastį ar supanašėti: žydų mokyklų reformos Lietuvoje Nikolajaus I laikais". Darbai ir dienos, 34, 2003, 244.

183Abramas Giršovičius, „Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais”. Darbai ir dienos, 5, 1997, 261.

184Abramas Giršovičius, „Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais”. Darbai ir dienos, 5, 1997, 265.

185Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 31.

186Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 39.

187Abramas Giršovičius, „Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais”. Darbai ir dienos, 5, 1997, 261.

188Nancy Schoenburg ir Stuart Schoenburg , Lithuanian Jewish Communities. Northvale: J.Aronson, 1996, 247.

189Nancy Schoenburg ir Stuart Schoenburg , Lithuanian Jewish Communities. Northvale: J.Aronson, 1996, 248.

190Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 60.

191Lina Kantautienė, „Žydų mokyklos ir draugijos Raseiniuose”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 34.

192Lina Kantautienė, „Žydų mokyklos ir draugijos Raseiniuose”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 36.

193Lina Kantautienė, „Žydų mokyklos ir draugijos Raseiniuose”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 37.

194Regina Petreikienė (sud.), Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas: Kitos spalvos, 2004, 61.

195Augustino Živatkausko prisiminimai.

196Joana Viga Čiplytė, Amžina knygos tauta: Lietuvos žydų gyvenimo puslapiai. Vilnius: Homo liber, 2001, 20.

197Lina Kantautienė ir Konstantinas Prušinskas, „Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai.” Žemaičių žemė, 1, 2006.

198Benediktas Šetkus, „Raseinių žydų gimnazija”. Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 4, 1994, 46.

199Benediktas Šetkus, „Raseinių žydų gimnazija”. Aitvarai: Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, 4, 1994, 47.

200Viktoro Aleknos prisiminimai.

201Paul Gerhard Aring, Kai vaikai klausia: žydų gyvenimo pėdsakai Lietuvoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, 61.

202A.Bubnys, „Mažieji Lietuvos žydų getai ir laikinosios izoliavimo stovyklos 1941–1943 m “. Lietuvos istorijos metraštis, 1999, 165.

203Vietos gyventojų Endriukaičių prisiminimai.

204Alfonas Eidintas (sud.), Lietuvos žydų žudynių byla: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Vilnius: Vaga, 2001, 156.

205Jonas Brigys, „Raseiniai karų audrose”. Žemaičių žemė, 1, 2006.

206Vietos gyventojos Eugenijos Enukson prisiminimai.

207Lina Kantautienė, „Holokaustas Raseiniuose”. Kn. Lina Kantautienė (sud.), Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Kronta, 2004, 84.

208A.Bubnys, „Mažieji Lietuvos žydų getai ir laikinosios izoliavimo stovyklos 1941–1943 m ". Lietuvos istorijos metraštis, 1999, 166.

209Alfonas Eidintas (sud.), Lietuvos žydų žudynių byla: dokumentų ir straipsnių rinkinys. Vilnius: Vaga, 2001, 155.

210Ten pat.

211Vietos gyventojų Endriukaičių ir Augustino Živatkausko prisiminimai.

 212 Jonathan Levitow, Yahadut Lita. Tel Aviv: The Association of the Lithuanian Jews in Israel, 1967. <http://www.jewishgen.org/yizkor/lithuania2/lit2_00359.html> [Žiūrėta 2006 07 20]

2007-02-01
Žmonės
Baal-Machšoves

Baal-Machšoves (tikrasis vardas – Izidorius Izraelis Eljaševas) (1873–1924)

XIX a. Kaune gimęs I. I. Eljaševas jaunystėje ilgai neužsibuvo tuometinėje Rusijos imperijoje, išvyko į Vakarus studijuoti medicinos, Heidelbergo ir Berlyno universitetuose gavo nervų gydytojo išsilavinimą.

Ar žinote kad...?
Dauguma žydų švenčių yra religinės. Kadangi Tora sako “ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena nauja”, šventės, o kartu ir kiekviena nauja para, prasideda vakare – saulei nusileidus