Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Maksas Bandas

Dailininkas Maksas Bandas, gimė 1900 m. Naumiestyje. Augdamas religingoje aplinkoje studijavo Talmudą, puikiai mokėsi Marijampolės žydų gimnazijoje, kurioje buvo mokoma hebrajų kalbos. Daug piešė, iš žurnalų kopijavo patikusių dailininkų kūrinius. Būdamas paaugliu susirado pirmąjį darbą Marijampolėje, kur piešė reklamines iškabas parduotuvėms. Sulaukęs 17 metų dirbo mokytoju Marijampolės žydų gimnazijoje. 1920 m. mokyklos direktoriaus M. Majerio pagalba Maksui Bandui buvo sudarytos galimybės išvykti studijuoti tapybos į privačią meno akademiją Berlyne. Šia galimybe jis pasinaudojo ir iki 1923 m. gyveno ir tobulinosi Vokietijoje. Tačiau jaunąjį dalininką žavėjo ankstyvoji italų renesanso tapyba, olandų dailė, ispanų tapytojai ir jam dvasiškai artima prancūzų dailės tradicija. Taigi 1923m. pabaigoje Maksas Bandas išvyko į Paryžių. Apsigyvnęs Prancūzijoje  iškart pasinėrė į muziejų pasaulį ir dailės studijas, artimai bend­ravo su bendraamžiu N. Arbit Blatu, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvoje likusiais artimaisiais ir draugais. Rengė personalinės parodas Berlyne, Paryžiuje, Niujorke, dalyvavo dailės parodose Amsterdame, Ženevoje, Bordo. Gyvendamas Paryžiuje M. Bandas siekė surengti parodą tėvynėje, todėl atrinkęs geriausius darbus, 1925 m. atvežė juos į Kauną. Nors pirmoji paroda nesulaukė visuomenės susidomėjimo dalininkas nenuleido rankų ir 1932 m. Kaune surengė antrąją personalinę parodą, kuri buvo pastebėta tiek visuomenės, tiek meno kritikų. Jo įvairialypėje kūryboje jaučiamas ypatingas dėmesys žmogaus dvasiai (Berniukas su būgnu 1931 m., Moteris rausvu švarku 1932m., Žydų darbininkas, Rabinas). Dailininko talentas ryškiai atsiskleidė jo tapytuose portretuose. Tačiau M. Bandas neapsiribojo vien portretais; jo kūryboje gausu peizažų (Suvalkijos peizažas su malūnu, Lietuviškas peizažas – 1931 m.), skulptūrų. Vienu metu jis net ėmėsi iliustravimo ir apipavidalino Bibliją (1964 m.). Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Maksas Bandas išvyko iš Europos ir apsigyveno JAV.  Mirė 1974 m., Holivude, JAV.

Žmonės
Eliezeris Ben–Jehuda

(1858–1922) – hebrajų kalbos kaip kasdienio bendravimo kalbos atgaivinimo pradininkas. Gimė miestelyje Lužki netoli Vilniaus.

Ar žinote kad...?

Vedusios tikinčios moterys negali viešumoje pasirodyti nepridengtais plaukais. Tačiau dabar plaukai pridengiami ne tik skarelėmis, bet ir natūralių plaukų perukais – moterys atrodo lygiai taip pat ar dar geriau nei šios pareigos nevaržomos.