Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Rafaelis Chvolesas

Dailininkas Rafaelis Chvolesas gimė 1913 m. balandžio 25 d. Vilniuje. Jo vaikystė prabėgo Vokiečių gatvėje. Po Pirmojo pasaulinio karo jo tėvai persikėlė į Vilniaus priemiestį, į paveldėtą namą. Jaunystėje Chvolesas mokėsi pas to meto žymius dailininkus M. Kulešą ir M. Leibovskį, Z. Packevičių, A. Šturmaną bei lankė dailės kursus Žydų amatų mokykloje Hilf durch arbet, kurią įkūrė inžinierius Abraomas Klebanovas. 1930 –aisias dailininkas jau pats mokė tapybos Vilniaus mokyklose, ėjo sekretoriaus pareigas Žydų dailininkų sąjungoje. Ilgą laiką dailininkas priklausė Vilniuje veikiančiai menininkų grupei Jung Vilne. 1933 m. pirmą kartą debiutavo dailės Vilniaus jaunųjų dailininkų parodoje, kurioje buvo apdovanotas už geriausią portretą. Po dviejų metų menininkas dalyvavo prestižinėje parodoje, surengtoje tarptautinio YIVO suvažiavimo proga, o 1938 m. gimtajame mieste surengė pirmąją personalinę parodą. Antrąjį pasaulinį karą Rafaelis Chvolesas pasitiko Vilniuje. Dėstė tapybą žydų mokyklose. Nuo 1940 m. ėjo direktorius pareigas Naujosios Vilnios meno mokykloje. Karo įkarštyje pasitraukė į Rusiją, ir apsistojo Gorkio mieste (Nižnyj Novgorod). 1944 m. grįžo į Vilnių. Piešė ir tapė geto griuvėsius, sukūrė darbų ciklus Getas ir Senojo Vilniaus architektūra. 1945–1948 m. dalyvavo dailės parodose Vilniuje, Kaune, Maskvoje. Nuo 1959 m. persikėlė į Varšuvą. Kūrė iliustracijas knygoms, teatro ir kino afišoms. Pagal jo kūrinius Lenkijos paštas yra išleidęs atvirukų. 1964 m. dailininkas tapo Lenkijos žydų centrinės kultūros komisijos pirmininku. Dalyvavo parodose Varšuvos getas, Šiuolaikiniai Lenkijos dailininkai, Šiuolaikiniai dailininkai. 1966–1967 m. UNESCO organizuotame projekte keliaudamas po Ispaniją ir Maroką sukūrė darbų ciklą, skirtą vaikams. Grįžęs į Lenkiją kartu su šeima nusprendė emigruoti (1969 m.) į Paryžių. Gyvendamas Prancūzijoje aktyviai bendravo su žydų dailininkais, daug keliavo po Europą, dažnai lankėsi Izraelyje. Daugiausiai tapė portretus, peizažus. Savo kūrybą pristatė personalinėse ir kolektyvinėse parodose JAV, Kanadoje, Europoje, Izraelyje. 1981 m. jam buvo suteiktas Académie Européenne des Beaux Arts medalis, 1983 m. - Paryžiaus miesto medalis, o 1994 m. – Izraelyje dailininkui buvo skirtas Prix Manger apdovanojimas. Dar po metų jo kūryba buvo įvertinta Šolom Aleichemo prizu. Savo paskutinę personalinę parodą dailininkas surengė 1987 m. Izraelyje. 2004 m. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko retrospektyvinė Rafaelio Cholezo darbų paroda. Dailininkas mirė 2002 m. kovo 31 d. Paryžiuje.

Žmonės
Abraomas Jehošua Hešelis

Šių laikų žydų filosofas (1907–1972). Pagal griežtus kriterijus jis gal nėra litvakas, gimė Varšuvoje, bet gimnaziją baigė Vilniuje, čia bendravo su jaunųjų rašytojų grupe “Jung Vilnė” (Jaunasis Vilnius), tad neabejotinai persisunkė litvakų dvasia. Hešelis profesoriavo Berlyne, Frankfurte, Varšuvoje, Niujorke ir kt., paskelbė kelias dešimtis knygų filosofijos bei žydų istorijos klausimais. Jo veikalai sulaukė ne tik žydų intelektualų, bet ir krikščionių dėmesio. Jo didžiulį autoritetą rodo tai, kad jis, žydas, buvo pakviestas dalyvauti ruošiant Vatikano Antrojo susirinkimo (1965 m.) dokumentus. “Dialoge su krikščionimis glūdėjo pažadas, – rašė jis, – kad jau niekuomet daugiau žydų istorijoje neatsitiks taip, jog ištikus krizei žydai krikščioniškose bendruomenėse neturės į ką kreiptis pagalbos”.

Ar žinote kad...?

Vedusios tikinčios moterys negali viešumoje pasirodyti nepridengtais plaukais. Tačiau dabar plaukai pridengiami ne tik skarelėmis, bet ir natūralių plaukų perukais – moterys atrodo lygiai taip pat ar dar geriau nei šios pareigos nevaržomos.