Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Rafaelis Chvolesas

Dailininkas Rafaelis Chvolesas gimė 1913 m. balandžio 25 d. Vilniuje. Jo vaikystė prabėgo Vokiečių gatvėje. Po Pirmojo pasaulinio karo jo tėvai persikėlė į Vilniaus priemiestį, į paveldėtą namą. Jaunystėje Chvolesas mokėsi pas to meto žymius dailininkus M. Kulešą ir M. Leibovskį, Z. Packevičių, A. Šturmaną bei lankė dailės kursus Žydų amatų mokykloje Hilf durch arbet, kurią įkūrė inžinierius Abraomas Klebanovas. 1930 –aisias dailininkas jau pats mokė tapybos Vilniaus mokyklose, ėjo sekretoriaus pareigas Žydų dailininkų sąjungoje. Ilgą laiką dailininkas priklausė Vilniuje veikiančiai menininkų grupei Jung Vilne. 1933 m. pirmą kartą debiutavo dailės Vilniaus jaunųjų dailininkų parodoje, kurioje buvo apdovanotas už geriausią portretą. Po dviejų metų menininkas dalyvavo prestižinėje parodoje, surengtoje tarptautinio YIVO suvažiavimo proga, o 1938 m. gimtajame mieste surengė pirmąją personalinę parodą. Antrąjį pasaulinį karą Rafaelis Chvolesas pasitiko Vilniuje. Dėstė tapybą žydų mokyklose. Nuo 1940 m. ėjo direktorius pareigas Naujosios Vilnios meno mokykloje. Karo įkarštyje pasitraukė į Rusiją, ir apsistojo Gorkio mieste (Nižnyj Novgorod). 1944 m. grįžo į Vilnių. Piešė ir tapė geto griuvėsius, sukūrė darbų ciklus Getas ir Senojo Vilniaus architektūra. 1945–1948 m. dalyvavo dailės parodose Vilniuje, Kaune, Maskvoje. Nuo 1959 m. persikėlė į Varšuvą. Kūrė iliustracijas knygoms, teatro ir kino afišoms. Pagal jo kūrinius Lenkijos paštas yra išleidęs atvirukų. 1964 m. dailininkas tapo Lenkijos žydų centrinės kultūros komisijos pirmininku. Dalyvavo parodose Varšuvos getas, Šiuolaikiniai Lenkijos dailininkai, Šiuolaikiniai dailininkai. 1966–1967 m. UNESCO organizuotame projekte keliaudamas po Ispaniją ir Maroką sukūrė darbų ciklą, skirtą vaikams. Grįžęs į Lenkiją kartu su šeima nusprendė emigruoti (1969 m.) į Paryžių. Gyvendamas Prancūzijoje aktyviai bendravo su žydų dailininkais, daug keliavo po Europą, dažnai lankėsi Izraelyje. Daugiausiai tapė portretus, peizažus. Savo kūrybą pristatė personalinėse ir kolektyvinėse parodose JAV, Kanadoje, Europoje, Izraelyje. 1981 m. jam buvo suteiktas Académie Européenne des Beaux Arts medalis, 1983 m. - Paryžiaus miesto medalis, o 1994 m. – Izraelyje dailininkui buvo skirtas Prix Manger apdovanojimas. Dar po metų jo kūryba buvo įvertinta Šolom Aleichemo prizu. Savo paskutinę personalinę parodą dailininkas surengė 1987 m. Izraelyje. 2004 m. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko retrospektyvinė Rafaelio Cholezo darbų paroda. Dailininkas mirė 2002 m. kovo 31 d. Paryžiuje.

Žmonės
Jechijelis ben Saliamonas Heilprinas

(1666–1746). Jis buvo S. Lurijos palikuonis ir išstudijavo savo kilmę iki pat senovės Palestinos išminčių. Nuo 1711 m. iki mirties buvo Minsko rabinas ir ješivos vadovas. Jį ypač išgarsino knyga “Seder ha–Dorot” (Kartų seka), kurioje chronologiškai suminėti visi ikitalmudinės epochos Palestinos išminčiai, pateikti svarbiausieji jų pasisakymai, taip pat susitemintoasusistemintos ir potalmudinės epochos, t.y. nuo VI amžiaus, autorių knygos.

Ar žinote kad...?
Dauguma žydų švenčių yra religinės. Kadangi Tora sako “ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena nauja”, šventės, o kartu ir kiekviena nauja para, prasideda vakare – saulei nusileidus