Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Samuelis Bakas

Dailininkas Samuelis Bakas, gimė 1933 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje. Nuo pat vaikystės domėjosi piešimu. Antrojo pasaulinio karo metais su visa šeima pateko į Vilniaus getą. Nors ir apsuptas grėsmingos ir žiaurios realybės aštuonių metų Samuelis buvo aprūpintas popieriumi, pieštukais, akvarele ir galėjo tęsti savo pamėgtą užsiėmimą. Čia sulaukė ir pirmojo savo kūrybos pripažinimo – 1943 m. gete surengtoje profesionalių dailininkų parodoje greta jų darbų puikavosi 10-mečio Samuelio Bako piešiniai. Karo metais Paneriuose buvo sušaudytas S. Bako tėvas – iš gausios šeimos gyvas liko tik Samuelis ir jo motina. Po karo jie dviese paliko Lietuvą. Gyvendamas Lodzėjė (Lenkija) ir Miunchene jaunasis menininkas lankė tapybos pamokas. Vokietijoje juo rūpinosi profesorius Blochereris. Tuo metų jis nutapė kūrinį Motina ir sūnus. Jau tada jo kūryboje buvo jaučiama žmogaus, mačiusio ir išgyvenusio Holokaustą patirtis, kurią jis bandė perteikti drobėse. Ankstyvojo laikotarpio Samuelio Bako kūryba vaizduoja geto žydus, karo sunkumus išgyvenančius žydų vaikus.

 1948 m. įkūrus Izraelio Valstybę, Samuelis Bakas emigravo į Jeruzalę, kur dailės mokslus tęsė Becalelo meno akademijoje. Apsigyvenęs Izraelyje Bakas nutolo nuo tapybos. Tarnavo kariuomenėje, daug skaitė ir studijavo. 1956 m. persikėlęs gyventi į Paryžių įstojo į dailės akademiją Beaux Arts Academy. Tačiau net ir tuomet dailininkas nenurimo, daug keliavo, dažnai keitė gyvenamąją vietą. Per 1959–1993 m. laikotarpį Samuelis Bakas spėjo pagyventi Romoje, Izraelyje, JAV, Paryžiuje, Šveicarijoje, ko, galiausiai apsistojo JAV, netoli Bostono. Žymiausiais jo kūriniais laikytini Išvykstant, Skrydis iš Berlyno, Kūrinys, Keliautojų angelas sargas. Pastarajame įžvelgiama Albrechto Diurerio kūrybos įtaka. Bako kūrybą galima priskirti siurrealizmo srovei - jo paveikslai nėra abstraktūs, o labiau realistiniai, pateikiantys žmogaus prigimtį ir jį supančią realybę.

2001 m., po daugiau nei 50 metų pertraukos, Samuelis Bakas apsilankė gimtajame Vilniuje. Tais pačias metais buvo Vilniaus paveikslų galerijoje buvo atidaryta jo darbų paroda Sugrįžimas, pasirodė dailininko atsiminimų knyga Nutapyta žodžiais. Tai buvo paskutinis jo pasilankymas gimtinėje. Dailininkas mirė po kelių mėnesių – 2002 m. sausio 30d.

Žmonės
Žakas Lipšicas
Skulptorius Žakas (Chaimas Jakobas) Lipšicas (Jacques Lipchitz), – gimė 1891 m. rugpjūčio 22 d. Druskininkuose. Nuo 1906 m. gyveno Vilniuje. Jaunystėje nusprendė studijuoti inžineriją, tačiau labai greitai pasuko menininko keliu. 1909 m. Ž. Lipšicas paliko Lietuvą ir emigravo į Paryžių, kur studijavo prestižinėse ir garsiose meno mokyklose - École des Beaux-Arts ir Acadėmie Julian.
Ar žinote kad...?

Norint, jog mėsa būtų košerinė ir tinkama valgyti, gyvūlį reikia papjauti nesuteikiant jam kančių, patikrinti ar jis sveikas (tai daro specialus mėsininkas), ir apdirbti mėsą druska – ji ištraukia iš mėsos kraują, kurioje yra gyvūno „sielą“.