Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Terminų žodynėlis
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z
M
Musar -

(hebr. – moralė) – religinis dorovinis mokymas. Atsirado XIX a. viduryje, pradininkas Izraelis Salanteris (Lipkinas). Salanteris judaizme pirmiausia akcentavo jo dorovinius principus. Lietuvoje buvo kelios ješivos, kuriose buvo studijuojama pagal musaro sistemą.

Mokytasis žydas -

(rusiškai – ученый еврей) oficialios pareigos, buvusios Rusijos imperijoje nuo 1844 iki 1917 m. Tai buvo religinių dvasinių reikalų žinovai, jie dirbo prie švietimo ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, prie generalgubernatorių konsultantais žydų klausimais.

Moel -

(hebr. – apipjaustantis) – specialistas, atliekantis apipjaustymo (žr. bris) ritualą.

Mizrachi -

(hebr. – rytietiškas) – religinio sionizmo sąjudis, organizuotas 1902 m. Vilniuje. Tapo Pasaulinio sionizmo organizacijos dalimi.

Mišna -

(hebr. – pakartojimas; jidiš – mišne) – pagrindinė Talmudo dalis, religinių išminčių paskelbtų įstatyminių nutarimų sąvadas. Kodifikuotas rabi Jehudos ha Nasi apie 200-uosius mūsų eros metus.

Minjan -

(hebr. – kiekis) – dešimties pilnamečių vyrų (t.y. jau po barmicvos) kvorumas, būtinas viešai maldai.

Mikva -

(hebr. – vandens telkinys; jidiš – mikve) – baseinas prie sinagogos ritaliniam nusiplovimui.

Mesijas -

(hebr. – mešiach - pateptasis) – pagal religinę tradiciją Dievo pasiuntinys, kuris išvaduos žydų tautą, surinks visus Izraelio Žemėje, atstatys Jeruzalės šventyklą. Jis turi būti kilęs iš karaliaus Dovydo giminės.

Melamed -

Melamed (hebr. – tas, kuris moko) – chedero mokytojas

Maranai -

(ispaniškai kiaulės) – XIV-XV a. Ispanijos ir Portugalijos žydai,.priversti krikštytis, bet slapta išpažystantys judaizmą.

Magid -

(hebr. – pasakojantis) – profesionalus pamokslininkas.

Maca -

neraugintos tešlos paplotėliai iš miltų ir vandens, kuriuos žydams privalu valgyti vietoj duonos Pesach šventės dienomis.

Mizrahi -

Mizrahi – bendras visų Artimųjų Rytų bei Centrinės Azijos žydų bendruomenių pavadinimas. Pažodžiui reiškia „rytietis“. Apima, Gruzijos, Persijos, Buharos, Sirijos, Jemeno, Indijos, Kurdistano, Irako  ir Berberų žydus. Šis pavadinimas išpopuliarėjo Izraelyje 1990 – taisias, kai imtas naudoti politiniame leksikone, tačiau kai kurios bendruomenės linksta identifikuotis pagal diasporos šalį (pvz. Tuniso, Irako žyda) arba teigia, kad visi Rytų žydai gali būti vadinami Separdais. Daugelis mizrahi bendruomenių naudojo savo regiono kalbų ir hebrajų mišinį – arabų žydų,  persų-žydų ir kt. Dar žr. sefardai, aškenaziai.

Menora -

Septinšakė žvakidė, kurioje Šventyklos laikais buvo deginamos alyvų aliejaus žvakės. Menora yra vienas seniausių judaizmo simbolių, tačiau po Šventyklos sugriovimo prarado liturginę funkciją, istorikas Jozepas Flavius teigė, kar romėnai Antrosios šventyklos menorą išgabeno į Romą, kur ji buvo saugoma iki barbarų užkariavimų. Tora sako, kad Dievas perdavė Mozei menoros formą. Šiais laikais Izraelio valstybės herbas vaizduoja menorą.

Mizrach -

Ornamentuota lentelė, kabinama rytinėje (t.y. Jeruzalę simbolizuojančioje) namų (rečiau sinagogos) sienoje.

Mezuza -

Medinė ar metalinė dėžutė (dažniausiai pailga arba cilindro formos) su įdėtu maldos tekstu , tvirtinama ant žydų namų,  gyvenamų patalpų bei kitų įvairios paskirties žydų naudojamų patalpų durų staktų, dešinėje pusėje (pvz. sinagogos, mokyklos ir pan.). Tikima, kad tokiu būdų namai yra apsaugomi. Pritvirtinti mezuzą yra micva.

Mant -

Mant - toros ritinio futliaras, brangaus audinio, dažnai siuvinėtas ar dekoruotas  kitais būdais.

Machzor -

Machzor  - speciali  maldaknygė tam tikroms šventėms  (Šabat, Roš ha- šana, Jom Kipur, Pesach, Sukot ir kt.)

Žmonės
Šabtajus ben Mejeris Ha–Kohenas

Vienas žymiausių 17 am. Talmudo žinovų buvo Šabtajus ben Mejeris Ha–Kohenas, geriausiai žinomas Šacho vardu. Gimė 1621 m. netoli Vilkaviškio, vėliau atvyko į Vilnių, čia tapo Mozės Limos vadovaujamo bet din teisėju dajonu. 1646 m., būdamas 25 metų, Krokuvoje paskelbė Šulchan Aruch’o komentarą Siftei Kohen, kurį mokovai labai teigiamai įvertino; šis komentaras paprastai spausdinamas visuose Šulchan Arucho leidiniuose. Šacho vardas kilo iš knygos Siftei Kohen pavadinimo santrumpos. 1655 m., Rusijos kazokams artėjant prie Vilniaus, jam teko bėgti (nespėjusius pabėgti žydus kazokai išžudė). Tarp gausių Šacho parašytų knygų pažymėtinas Amsterdame išspausdintas veikalas apie B. Chmelnickio kazokų įvykdytas žydų žudynes 1648–1649 m. Šis svarbus istorinis dokumentas buvo išverstas į vokiečių bei rusų kalbas.

Ar žinote kad...?

Norint, jog mėsa būtų košerinė ir tinkama valgyti, gyvūlį reikia papjauti nesuteikiant jam kančių, patikrinti ar jis sveikas (tai daro specialus mėsininkas), ir apdirbti mėsą druska – ji ištraukia iš mėsos kraują, kurioje yra gyvūno „sielą“.