Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Terminų žodynėlis
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z
T
Tefilin -

Tefilin - (sin.   filakterijai) mažos kvadratinės odinės dėžutės su diržais, kuriose įdėtas maldos tekstas. Rytinių pamaldų metu jos diržais pritvirtinamos ant kaktos ir kairės rankos. Teigiama, kad tefilin devėjimas yra susijęs su tradicija – antikiniais laikais buvo manoma, kad amuletai ir simboliai and galvos suteikia apsaugą (ypač karo ar mūšio metu), kai kurios Talmudo interpretacijos teigia, kad tefilin reikia devėti nes Dievas taip daro.

Tas - Graviruotas metalinis skydelis, tvirtinamas ant mantl (toros futliaro).
Talmudas - Talmudas – (sin. Šas, Gmara; Gemore) žydų religinės teisės sąvadas, rašytiniai rabinų komentarai ir apie žydų įstatymus, etiką, istoriją ir tradicijas. Rašytiniai komentarai atsirado po Antrosios šventyklos sunaikinimo ir žydų ištrėmimo. Susideda iš Mišnos – žodinės žydų teisės užrašymo ir Gemara – diskusijų apie mišna ir kitas tradicijas. Mišna susideda iš šešių seder (tvarkų, įstatymų), o gemaroje aptariami seder teiginiai. Yra du Talmudai – Jeruzalės ir Babilono, tačiau tradiciškai žodis „Talmudas“ reiškia būtent pastarąjį. Tradicinės bendruomenės akcentavo talmudo studijų ir komentarų svarbą. Išsiplėtojo skirtingi talmudo studijavimo metodai. Vilniaus Gaonas sukūrė savo mokyklą.
Tanach - Tanach  - visas žydų Biblijos tekstas, susidedantis iš 24 knygų ir apimantis Torą, Pranašų knygą – Neviim ir Raštų knygą – Ketuvim. Kartais tanach yra vadinama Senuoju testamentu, tačiau jis sutampa su krikščionių protestantų naudojamu šventraščiu ir skiriasi nuo katalikų ir krikščionių ortodoksų naudojamo Senojo testamento. Pastarajame yra šešios vėliau kanonizuotos knygos.
Tora - Pagrindinis ir svarbiausias judaizmo tekstas, knyga. Tora susideda iš penkių Biblijos knygų, kurias Dievas padiktavo Mozei (kai kurie rabinistiniai šaltiniai teigia, kad tai įvyko 1280 m. Prieš Kr.). Tora apima 613 mitcvų (įstatymų), kurie nustato žmogaus ir Dievo santykį bei visos egzistencijos prasmę ir esmę. Sinagogose naudojamas tik hebraiškai ranka ant ritinio surašytas toros tekstas – Sefer tora.
Tales - žiūrekite Talitas
Talitas -

Vyrų po drabužiais vilkimas berankovis apsiaustas, kurio kutai (žr. cicit) gali būti ištraukiami ant drabužių. Talitas dažniausiai vilikimas ritinių pamaldų, Jom Kipuro ir kai kurių kitų ceremonijų metu. Talitas suvokiamas kaip šventas ir labai svarbus daiktas. Tikintys žydai per savo gyvenimą dėvi tik kelis talitus, dažniausiai jei gaunami dovanų vestuvių, bar micvos ar religinių studijų baigimo proga. Mirus žmogui jis laidojamas aprengtas kitel ir užklojamas talitu. Nejudėjai talito devėti negali, moterims leidžiama devėti tik moderniai ortodoksinėse bendruomenėse.

Istoriškai talitas susijęs su žydų pareiga devėti drabužį prie kurio keturių kampų yra pritvirtinti cicit ir yra antikinių laikų bei beduinų drabužių – apsiaustų ir togų palikuonis.

Yra dviejų rūšių talitai – talit katan – mažesnis, dėvimas kasdieną ir talit gadol, didesnis dėvimas pamaldų metu. 

Žmonės
Jokūbas Josadė

Jokūbas Josadė (1911 Kalvarija – 1995 Vilnius)

Šio rašytojo darbus galima skirti į tris laikotarpius – tai proza jidiš k. iki Antrojo Pasaulinio karo, kūriniai lietuvių k., bet žydiška tematika pirmaisiais dešimtmečiais po karo ir sugrįžimas prie jidiš šaknų, verčiant savo lietuviškai parašytus kūrinius į jidiš kalbą nuo 8 deš. J. Josadė kūrė tiek prozą, tiek dramas, tiek pasižymėjo kaip literatūros kritikas.

Ar žinote kad...?

Iki 2005 metų Paryžiaus arkivyskupo pareigas ėjęs kardinolas Jean-Marie Lustiger gimė Lenkijos žydų šeimoje. Būsimas kardinolas priėmė krikštą būdamas 16 metų – 1940, kai Prancūzija okupavo naciai. Kardinolo tėvai žuvo Aušvice. Jean-Marie Lustiger yra vienintelis šių laikų tokio lygio katalikų bažnyčios dvasininkas, vaikystėje priklausęs žydų bendruomenei. Kardinolas laisvai kalba jidiš kalba ir 2005 metais rinko naująjį Popiežių.