Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Terminų žodynėlis
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z
T
Tefilin -

Tefilin - (sin.   filakterijai) mažos kvadratinės odinės dėžutės su diržais, kuriose įdėtas maldos tekstas. Rytinių pamaldų metu jos diržais pritvirtinamos ant kaktos ir kairės rankos. Teigiama, kad tefilin devėjimas yra susijęs su tradicija – antikiniais laikais buvo manoma, kad amuletai ir simboliai and galvos suteikia apsaugą (ypač karo ar mūšio metu), kai kurios Talmudo interpretacijos teigia, kad tefilin reikia devėti nes Dievas taip daro.

Tas - Graviruotas metalinis skydelis, tvirtinamas ant mantl (toros futliaro).
Talmudas - Talmudas – (sin. Šas, Gmara; Gemore) žydų religinės teisės sąvadas, rašytiniai rabinų komentarai ir apie žydų įstatymus, etiką, istoriją ir tradicijas. Rašytiniai komentarai atsirado po Antrosios šventyklos sunaikinimo ir žydų ištrėmimo. Susideda iš Mišnos – žodinės žydų teisės užrašymo ir Gemara – diskusijų apie mišna ir kitas tradicijas. Mišna susideda iš šešių seder (tvarkų, įstatymų), o gemaroje aptariami seder teiginiai. Yra du Talmudai – Jeruzalės ir Babilono, tačiau tradiciškai žodis „Talmudas“ reiškia būtent pastarąjį. Tradicinės bendruomenės akcentavo talmudo studijų ir komentarų svarbą. Išsiplėtojo skirtingi talmudo studijavimo metodai. Vilniaus Gaonas sukūrė savo mokyklą.
Tanach - Tanach  - visas žydų Biblijos tekstas, susidedantis iš 24 knygų ir apimantis Torą, Pranašų knygą – Neviim ir Raštų knygą – Ketuvim. Kartais tanach yra vadinama Senuoju testamentu, tačiau jis sutampa su krikščionių protestantų naudojamu šventraščiu ir skiriasi nuo katalikų ir krikščionių ortodoksų naudojamo Senojo testamento. Pastarajame yra šešios vėliau kanonizuotos knygos.
Tora - Pagrindinis ir svarbiausias judaizmo tekstas, knyga. Tora susideda iš penkių Biblijos knygų, kurias Dievas padiktavo Mozei (kai kurie rabinistiniai šaltiniai teigia, kad tai įvyko 1280 m. Prieš Kr.). Tora apima 613 mitcvų (įstatymų), kurie nustato žmogaus ir Dievo santykį bei visos egzistencijos prasmę ir esmę. Sinagogose naudojamas tik hebraiškai ranka ant ritinio surašytas toros tekstas – Sefer tora.
Tales - žiūrekite Talitas
Talitas -

Vyrų po drabužiais vilkimas berankovis apsiaustas, kurio kutai (žr. cicit) gali būti ištraukiami ant drabužių. Talitas dažniausiai vilikimas ritinių pamaldų, Jom Kipuro ir kai kurių kitų ceremonijų metu. Talitas suvokiamas kaip šventas ir labai svarbus daiktas. Tikintys žydai per savo gyvenimą dėvi tik kelis talitus, dažniausiai jei gaunami dovanų vestuvių, bar micvos ar religinių studijų baigimo proga. Mirus žmogui jis laidojamas aprengtas kitel ir užklojamas talitu. Nejudėjai talito devėti negali, moterims leidžiama devėti tik moderniai ortodoksinėse bendruomenėse.

Istoriškai talitas susijęs su žydų pareiga devėti drabužį prie kurio keturių kampų yra pritvirtinti cicit ir yra antikinių laikų bei beduinų drabužių – apsiaustų ir togų palikuonis.

Yra dviejų rūšių talitai – talit katan – mažesnis, dėvimas kasdieną ir talit gadol, didesnis dėvimas pamaldų metu. 

Žmonės
Neemijas Arbit Blatas
Dailininkas ir skulptorius Neemijas Arbit Blatas (Arbit Blatas) gimė 1908 m. lapkričio 19 d. Kaune. Jo tėvas prekiavo muzikos instrumentais savo parduotuvėje. Tačiau šeimos gyvenimas neilgai tekėjo ramia vaga. Pirmojo pasaulinio karo metais visa Blatų šeima iš Lietuvos pabėgo į karo nepaliestą Ukrainą ir prisiglaudė Poltavoje.
Ar žinote kad...?
Nepaisant to, kad Izraelis yra žydų valstybė, tik kiek daugiau nei trečdalis Izraelyje esančių restoranų ir kavinių turi kašruto sertifikatą ir pateikia maistą, kuris atitinką košero reikalavimus. Tiesa, nemažai restoranų maistą gamina laikydamiesi košero taisyklių, tačiau nenorėdami mokėti rabinams už priežiūrą ir pažymėjimus licencijų neįsigija.